Blokace manžela v rámci exekučního řízení a její řešení

Exekuční řád se neustále vyvíjí, opravuje, obohacuje a formuje. Je to často vlivem vzniku nových praktik dlužníků, jež se všemožnými silami snaží vyvléci ze svých závazků a oklamat exekutora, potažmo znemožnit prospěch oprávněného.

Ještě do nedávné doby určitých skulinek zneužívali především manželé povinných, respektive těch, jichž se týkají konkrétní dluhy. Povinní obvykle převedli své pravidelné příjmy a majetky na své životní partnery s vidinou toho, že o nic nepřijdou.

Blokace manžela je již běžnou věcí

Z důvodu výše uvedeného se v exekučním řádu objevilo ustanovení § 42 odst. 1, které patřičně podchytává tyto situace. Laicky řešeno je jinak pohlíženo na společné jmění manželů a exekutorským úřadům se naskytla možnost, vymáhat dluhy také na životních partnerech povinných.

A výsledek takového konání? Obvykle je to kompletní zablokování nabytého majetku, do něhož jsou zahrnuty nejenom pravidelné mzdy obou osob, bankovní účty, ale i movité a nemovité věci.

Tímto krokem bohužel vznikl opačný model, kdy nedochází k převádění majetků, ale k poškozování manželů a manželek. Protějšek se může snažit kumulovat dluhy a postihnout s nimi i další osobu.

Blokace manžela má své řešení

Aktuální situace a zpracování exekučního řádu je však umírněnější, z čehož plynou určité výjimky, kdy nemusí dojít k omezení majetku manžela či manželky. Níže uvádíme několik praktických situací.

  • Dluh povinného vznikl z trestné či obdobné činnosti
  • Zánik společného jmění manželů, například provedeným konkurzem u povinného
  • Doložení rozsudku o zrušení bezpodílového jmění manželů
  • Rozvod a kompletní vypořádání společného jmění manželů

Jak můžete správně tušit, blokace manžela v rámci exekučního řízení má své pomyslné východisko, daný problém musí být ale podchycen v samotném počátku.

Hodnocení článku

5 rad jak zkrotit své finance!

Díky jednoduchým radám vám ukážeme nové možnosti při správě financí

Obratem vám zašleme Ebook zdarma

Napsat komentář

name*

email* (not published)