Co je RPSN?

Co je vlastně to často zmiňované RPSN?. Význam RPSN je často vykládán na různých místech různými způsoby. My se zde pokusíme zjednodušenou formou vysvětlit co to je RPSN, ale hlavně k čemu je dobré, či špatné. A stejně tak si v poradenství povíme jak může být zrádné, a že je RPSN také někdy chybně vykládáno jako vyšší úrok, interní ukazatel banky apod.

V řeči normálních lidí lze říci, že Roční Procentní Sazba Nákladů, tedy zkratka RPSN, udává procenta z dlužné částky, které musí spotřebitel zaplatit za období jednoho roku v souvislosti s úvěrem či půjčkou a jejich následnou správou a dalšími výdaji spojenými s jejich čerpáním. Jsou to tedy kompletně veškeré náklady, jenž jsou s půjčkou či úvěrem spojeny spojeny. Nyní tedy můžeme vidět rozdíl mezi úrokem a RPSN. Samotný úrok totiž ukazuje pouze a jen cenu vypůjčených peněz, nejsou v něm tedy zahrnuty ostatní náklady, kdežto v RPSN jsou obsaženy veškeré náklady s půjčkou či úvěrem spojené. Kromě nejvyššího nákladu půjčky , mohou celkové náklady obohatit nejrůznější poplatky, jako například, poplatky za uzavření smlouvy (administrativní poplatky), poplatky za správu úvěru, poplatky za vedení účtu, poplatky za převody peněžních prostředků, první navýšená splátka (ne zcela správně nazývaná akontace), pojištění schopnosti splácet apod.

V čem je tedy RPSN záludné?

Praktický příklad bývá nejsnazší, takže si představme, že dva subjekty nabízejí půjčku ve výši 40 000 Kč. s úrokem 8,0% p.a. (per annum tj. ročně). Jak se na první pohled zdá, jsou zde nabízeny dvě úplně shodné půjčky může se tedy zdát, že je jedno, pro kterou se rozhodneme. Opak je však pravdou. To nejdůležitější, co se z reklamních materiálů obvykle nedozvíme je, kolik si který subjekt ke své půjčce připočítává. A tak se velmi snadno může stát, že první subjekt si připočítává jen poplatek za uzavření smlouvy, naproti druhému, který třeba všechny výše uvedené. A to už více než markantní rozdíl. A právě proto je tu ukazatel RPSN. Je v podstatě exaktně vypočtené číslo podle velmi složitého vzorce, jenž v sobě zahrnuje jak již zmíněno, naprosto a to je zde podstatné, veškeré náklady. A při tomto pravidlu je tedy RPSN číslem, jenž vám umožní lépe vyhodnotit výhodnost nebo nevýhodnost poskytovaného půjčky či úvěru. Konkrétní výpočet RPSN případně kalkulačka RPSN.

Vždy hledejte RPSN jako první

V zájmu zvyšování ochrany spotřebitele je v Česku od 1. ledna 2002 povinnost údaj RPSN u půjček a úvěrů uvádět. Pokud tak není poskytovatelem splněno hrozí mu od dozorových orgánů sankce. Obdobnou povinnost mají i poskytovatelé v ostatních zemích EU, jak vyplývá ze směrnice 98/7/ES.  Realita je ovšem taková, že někteří poskytovatelé úvěrů se snaží výši resp. význam RPSN zlehčovat, uvádět je tím nejdrobnějším písmem kdesi v rohu své nabídky, uvádět formou RPSN od…., kdy uvedou samo sebou tu nejnižší hodnotu, prostě vše, aby výši svého RPSN co nejvíce zamlžili. A důvodem není nic než profit.

Hodnocení článku

5 rad jak zkrotit své finance!

Díky jednoduchým radám vám ukážeme nové možnosti při správě financí

Obratem vám zašleme Ebook zdarma

Napsat komentář

name*

email* (not published)