Co je věcné břemeno?

Během posledních týdnů se s pojmem „věcné břemeno“ setkávám častěji, než by mi možná bylo milé. Řešíme v rodině totiž poměrně značný problém, se kterým byste se jistě mohli setkat i vy. Týká se vlastnictví nemovitosti a možnosti jejího užívání, což nebylo stanoveno jako věcné břemeno bytu. Ovšem asi bych vám měl situaci trochu více přiblížit. O co se tedy jedná?

Darování nemovitosti v rámci rodiny může způsobit problémy

Jsou tomu přibližně tři roky, co došlo v naší rodině k tragické události. Jedna z příbuzných nečekaně podlehla rakovině. To samo o sobě bylo pro všechny psychicky velmi náročné, ale za nějaký čas jsme se přes onu situaci přenesli. Teprve asi před dvěma měsíci nám ji ovšem něco připomnělo. V průběhu vyřizování dědického řízení připadl byt, ve kterém stále žila matka oné zesnulé příbuzné, jejímu manželu. Ten ho následně v dobré víře věnoval dceři s tím, že tchýně ho bude moci nadále využívat. Ovšem tato domluva nebyla nikde zaznamenána, nevzniklo žádné věcné břemeno a vše fungovalo jen na základě dobrého slova.

Není stanoveno věcné břemeno? Je jen na majiteli nemovitosti, jak se zachová ke stávajícím obyvatelům.

Bohužel nyní začaly problémy, jelikož ona dcera se po ztrátě zaměstnání ocitla bez peněz a prodejem tohoto bytu chtěla získat finanční prostředky na svůj další život. Vůbec se nezamyslela nad tím, kde poté bude její babička bydlet. Zkrátka ji vyhnala do domova důchodců a sama si žila z peněz, ke kterým přišla bez sebemenší snahy. Tato nepříjemná situace by nikdy nemohla nastat, kdyby bylo sjednáno věcné břemeno užívání nemovitosti. Jedná se vlastně o jakousi pojistku, která by takovémuto neférovému jednání dokázala zabránit.

Vytvoření věcného břemena vytváří určité garance

Věcné břemeno vždy souvisí s nějakou konkrétní nemovitostí. Nejčastěji se využívá právě například pro zajištění možnosti doživotního užívání pro původního vlastníka. Rozhodnou-li se například vaši rodiče či prarodiče darovat vám nemovitost dokud o toho jsou ještě schopni, mělo by dojít také k vytvoření věcného břemena. To by jim mělo zajistit trvalé bydlení v daném domě i v případě, že vám by se něco stalo nebo jste o nemovitost z jakéhokoliv důvodu přišli. Věcné břemeno totiž automaticky přechází i na nového vlastníka.

Věcné břemeno lze uplatnit i na pozemky

Ovšem věcné břemeno se nemusí vztahovat pouze k domům nebo bytům. Lze ho sjednat například i k pozemku. Nejčastěji se jedná o takzvané věcné břemeno chůze a jízdy. To bývá sjednáno u pozemků, jejichž vlastníkem nejste, ale přes který se musíte dostávat ke své nemovitosti. Pokud tedy existuje takováto dohoda zanesená do katastru nemovitostí, můžete tento cizí pozemek bezplatně užívat ke stanovenému účelu. Stejně je nutné postupovat v každém případě, že chcete dát nějaká práva k užívání vaší nemovitosti někomu jinému a potřebujete se vyvarovat případných potíží vzniklých neočekávanou situací (úmrtí, vážný úraz, atd…).

Pokud jste se tedy vy sami rozhodli věnovat nemovitost například svým potomkům, rozhodně trvejte na věcném břemenu, které bude zaneseno do katastru nemovitostí. Stejně tak, pokud takovouto nemovitost přijímáte a původní vlastníci nemají v plánu se nikam stěhovat, zachovejte se slušně a umožněte svým rodičům či prarodičům doživotně užívat prostory tohoto bytu či domu. Nyní již tedy víte, co je věcné břemeno užívání bytu či jakékoliv jiné nemovitosti a můžete tak zabránit značnému množství problémů.

Hodnocení článku

5 rad jak zkrotit své finance!

Díky jednoduchým radám vám ukážeme nové možnosti při správě financí

Obratem vám zašleme Ebook zdarma

Napsat komentář

name*

email* (not published)