Na refundaci mzdy mají nárok nejen sportovci a dobrovolní hasiči

Refundace mzdy je pojem, se kterým se mnozí často nesetkávají. Ba naopak někteří zaměstnanci se v pracovním poměru s refundací mzdy ani nikdy nesetkají. I přesto je velmi dobré vědět, nejen o čem je řeč, ale i kdy na refundaci máte nárok.

Refundaci mzdy upravuje § 206 zákoníku práce č. 262/2006, ve kterém jsou jasně stanoveny případy, kdy zaměstnanec má nárok na vrácení mzdy. Bohužel někteří zaměstnavatelé odmítají mzdu vyplácet, a to i přestože refundaci vyplácí stát.

Překážky v práci z důvodu obecného zájmu

Nárok na vrácení mzdy vzniká zaměstnanci, i přestože není přítomen v práci a nepracuje, pokud je například členem volební komise nebo členem dobrovolného hasičského sboru. Musí-li zaměstnanec ve své pracovní době hasit požár nebo se účastnit voleb, pak má na refundaci nárok. Stejně tak se mohou vrácení mzdy domáhat sportovci prezentující naši zemi na evropských a světových šampionátech.

Ovšem i v takových případech, je důležité, aby zaměstnanec zaměstnavatele o překážce ve výkonu práce informoval včas a aby naopak zaměstnavatel zaměstnanci v potřebné činnosti nijak nebránil.

Paragraf 206 zákoníku práce uvádí, že: „Je-li překážka v práci zaměstnanci předem známa, musí včas požádat zaměstnavatele o poskytnutí pracovního volna. Jinak je zaměstnanec povinen uvědomit zaměstnavatele o překážce a o předpokládané době jejího trvání bez zbytečného průtahu.“

Složitost účetní operace a přemíra byrokracie

Jedním z hlavních důvodů, proč zaměstnavatel nechce refundaci mzdy vyplácet, je složitost účtování. Paradoxem však je, že nárok na vrácení mzdy nejde z kapsy zaměstnavatele. Jedná se ovšem o opravdu komplikovanou účetní operaci, které se chce nejeden šéf vyhnout.

Na složitosti celé situaci přidává nutnost započítání daně, s čímž souvisí nepříjemná byrokracie. Navíc se účetní operace týká také sociálního a zdravotního pojištění. Ovšem pokud jako zaměstnanec máte na refundaci mzdy nárok, nikdy se přemírou administrativy nenechte odbýt! Dle zákoníku práce máte právo na vrácení peněz.

Nutno podotknout, že zkušená mzdová účetní si s takovýmto účetním úkonem hravě poradí, a to i v případě navyšování mzdy o daň z přidané hodnoty. I přestože účetně je refundace mzdy na zaměstnavateli, peníze vyplácí právnická či fyzická osoba, u které zaměstnanec vykonával činnost obecného zájmu.

Hodnocení článku

5 rad jak zkrotit své finance!

Díky jednoduchým radám vám ukážeme nové možnosti při správě financí

Obratem vám zašleme Ebook zdarma

Napsat komentář

name*

email* (not published)