Pojišťovna UNIQA

Pojišťovna UNIQA se jednoznačně řadí mezi české finanční veterány, což dokazuje skutečnost, že u nás působí již od roku 1993. Díky universální pojišťovací licenci, které je tato instituce vlastníkem, může tato pojišťovna nabídnout prakticky všechny možné produkty, které s pojištěním jakkoli souvisejí. Její portfolio proto zahrnuje pojišťování fyzických osob, ale také osob právnických. Pojišťovna UNIQA se zároveň řadí mezi přední poskytovatele pojišťovacích služeb co se kvality týče. Velkou zásluhu na úspěchu je však nutno připsat spoluzakladateli této společnosti, jímž je poměrně silná finanční skupina UNIQA International Versicherungs-Holding GmbH.

Původ

Majoritním akcionářem společnosti UNIQA pojišťovna a. s. je právě takřka mateřská společnost UNIQA International Versicherungs-Holding GmbH. Ta pochopitelně působí i mimo území České republiky v mnoha dalších zemích Evropy, jako například Itálie, Bulharsko, Černá Hora, Polsko, Slovinsko, Rumunsko anebo Švýcarsko, či Ukrajina. Sílu této finanční skupiny dokazuje i fakt, že UNIQA International Versicherungs-Holding GmbH dokázala vykazovat prakticky stejné zisky nezávisle na proměnlivých náladách globálních ekonomik.

Silná finanční rodina

Důvěryhodné kapitálové zázemí a zajištění společně s dlouholetými zkušenostmi z působení na pojišťovacím poli po celém území Evropy zajistily nevídanou stabilitu i české odnoži této velké společnosti. Oproti časům, kdy byla tato finanční instituce založena, se několikanásobně zvedlo její základní jmění a v současnosti činí úctyhodných 480 milionů korun. K její stabilní pozici na českém trhu pomáhají UNIQA pobočky, jejichž síť nabízí přes stovku pojistných míst. A k tomu ještě šest regionálních ředitelství nacházejících se na území Čech a Moravy. Dostupnost svých služeb pro potencionální klienty proto pojišťovnu UNIQA rozhodně trápit nemusí. Nechybí proto ani možnost sjednání mnoha úkonů souvisejících s pojištěním prostřednictvím internetu.

 Klient na prvním místě

Pojišťovna UNIQA se může pyšnit velmi dobře rozvětvenou řadou služeb. Jsou jimi například tradiční životní pojištění anebo pojištění proti úrazu či nemocem. Klienti si mohou pojistit také bydlení a to ve všech jeho podobách. Nabídka služeb mysli dokonce na cizince, kteří dlouhodobě žijí na území České republiky. Za zmínění stojí rozhodně i netradiční služba UNIQA Companion, což je v zásadě informační servis poskytovaný napříč všemi zeměmi, kde tato instituce působí. Nechybí ani UNIQA cestovní pojištění a pojištění vozidel, stejně jako pomoc firmám s pojištěním na škodu, pojištěním flotil, či pojištění proti přírodním katastrofám.

Hodnocení článku

5 rad jak zkrotit své finance!

Díky jednoduchým radám vám ukážeme nové možnosti při správě financí

Obratem vám zašleme Ebook zdarma

Napsat komentář

name*

email* (not published)