Promlčení zápůjčky

Délka promlčecí doby zápůjčky může být různá, není však neomezená. Promlčecí dobu zápůjčky upravuje nový občanský zákoník, který vešel v platnost dnem 1.1.2014 a přinesl některé změny i právě v oblasti promlčení dluhu.

Díky novele občanského zákoníku se doba promlčení může prodloužit i zkrátit

Než vešla v platnost novela občanského zákoníku, byla základní promlčecí lhůta stanovena na tři roky. To se však dnem 1.1. 2014 změnilo a nyní je promlčecí doba více variabilní – lze ji nastavit v rozmezí od 1 roku do 15 let. Tato inovace by měla přispět k tomu, že zapůjčitelé budou více kontrolovat své pohledávky a vydlužitelé budou chráněni před souzením do konce života. Nový zákoník také posílil ochranu různě handicapovaných osob a klade důraz na to, aby při podpisu smluv byly obě strany dobře obeznámeny i o těch nejdetailnějších obchodních podmínkách.

Co je promlčení zápůjčky?

Jedná se o situaci, kdy se zápůjčitel nezajímá o navrácení svého majetku (nejčastěji peněz), který půjčil vydlužiteli. Po uplynutí doby splatnosti pak nastává moment, kdy dochází k promlčení zápůjčky. V promlčení dluhu tak doufá mnoho vydlužitelů, kteří se ocitli ve špatné finanční situaci a nemohou pohledávku splácet. Po skončení promlčecí lhůty však samotný dluh nezaniká automaticky. Je nutné, aby vydlužitel byl aktivní a sám požádal u soudu o zamítnutí žaloby z důvodu uplynutí prolmčecí doby zápůjčky. To může být někdy problém, řada vydlužitelů totiž nepřebírá poštu a odmítá jakoukoli komunikaci. Tím staví sama sebe do ještě těžší situace, neboť se může stát, že i po několika letech, kdy žil vydlužitel v domění, že je dluh promlčen, obdrží oznámení o exekuci.

Promlčení zápůjčky
3 (60%) 2 votes

5 rad jak zkrotit své finance!

Díky jednoduchým radám vám ukážeme nové možnosti při správě financí

Obratem vám zašleme Ebook zdarma

Napsat komentář

name*

email* (not published)