Akcie

Označuje cenný papír vydávaný akciovou společností, s nímž jsou spojena práva rozhodovací a právo majetkové.

Rozhodovací právo je uplatňováno akcionářem na valné hromadě. Celková síla v rozhodování odpovídá poměru vlastněných akcií k celkovému počtu vydaných (emitovaných) akcií. Valnou hromadu může investor navstívit v případě, že drží akcie v tzv. rozhodný den pro účast na valné hromadě, jehož datum je předem zveřejněno.

Podíl na zisku se uplatňuje formou dividendy, o které rozhoduje valná hromada na návrh managementu společnosti. Výše vyplacených dividend je odvozen od hospodaření a investiční strategie společnosti a právo na dividendu za příslušný rok má akcionář v případě, že vlastní akcie v tzv. rozhodný den pro výplatu dividendy. Ten je u některých společností shodný s datem konání valné hromady, ale není to pravidlem.

Hodnocení článku

5 rad jak zkrotit své finance!

Díky jednoduchým radám vám ukážeme nové možnosti při správě financí

Obratem vám zašleme Ebook zdarma