Smlouva o půjčce peněz

Půjčit si peníze v bance či v nebankovní společnosti je možné pouze na základě smlouvy. Ta by měla být samozřejmostí i v případě, že si půjčujete od známých či rodinných příslušníků. Ne nadarmo se říká, že dobré účty dělají přátele. Víte ale, jak taková smlouva musí vypadat a jakému zákonu podléhá?

Díky novému občanskému zákoníku se při sjednání půjčky podepisuje smlouva o zápůjčce. Ta má svá specifika, která není radno podceňovat. Jejich absence totiž dělá ze smlouvy pouhý cár papíru. Stejně tak u soudu smlouva o zápůjčce neuspěje v případě stanovených nevýhodných podmínek. Pojďme se podívat na 5 bodů, které by měly být součástí každé smlouvy.

  1. Identifikace smluvních stran

Bez kontaktních údajů věřitele a dlužníka to nepůjde. Smluvní strany jsou ve smlouvě o zápůjčce označovány jako zapůjčitel a vydlužitel. Jedná-li se o fyzické osoby, pak je zapotřebí uvést jméno a příjmení, datum narození či rodné číslo a adresu trvalého bydliště. U právnických osob se uvádí název a sídlo firmy a identifikační číslo.

TIP: Další informace, které slouží k identifikaci smluvních stran, jsou ve smlouvě vždy jen vítány.

  1. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je půjčka, respektive dle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. zápůjčka. Konkrétněji se jedná o výši půjčky. Suma by měla být ve smlouvě jak vyčíslena, tak i vypsána slovy. V tomto bodě se zapůjčitel zavazuje k zapůjčení finanční částky a vydlužitel se zavazuje k přijetí a k následnému splacení.

TIP: Předmětem smlouvy nemusí být jen peněžitá zápůjčka. Půjčku je možné poskytnout i nepeněžitou.

  1. Dodatečné důležité informace

Do smlouvy je vhodné zařadit dobu splatnosti, výše splátek, počet splátek, výši úrokové sazby, formu splátek či místo splatnosti. I přestože tyto informace nejsou nezbytné, je vhodné je do smlouvy zanést. V případě jakýchkoliv nesrovnalostí či problémů je obě strany v budoucnu ocení.

TIP: Půjčka nemusí být vždy jen se sjednaným úrokem. Smlouva může být sepsaná také jako bezúročná.

  1. Sankce a pokuty

Pamatujte i na nepřízeň. Ve smlouvě o zápůjčce by tak měly být zavedeny také odpovědi na otázky týkající se prodlení. V případě že vydlužitel nebude schopen splácet, měl by být povinen zapůjčiteli zaplatit úroky z nezaplacené částky. Na jejich výši či na jiném typu pokut se musí obě strany domluvit ve smlouvě.

TIP: Pro zapůjčitele přijde vhod i zajištění dluhu. K tomu lze využít vlastní směnku nebo zástavní smlouvu. 

  1. Závěrečná ustanovení

V neposlední řadě je vhodné do smlouvy zakomponovat několik důležitý slovních obratů, jako je například:

„Smlouva je svobodným rozhodnutím obou stran.“

„ Smlouva není sjednána v tísni.“

„Smluvní strany podpisem smlouvy stvrzují ….“

Kompletní náležitosti smlouvy jsou uvedeny v občanském zákoníku č. 89/2012 Sb. Pro ty, kteří legislativě tolik neholdují, je vhodné využít volně dostupné vzory smlouvy o zápůjčce, popřípadě se obrátit na advokátní kancelář.

Hodnocení článku

5 rad jak zkrotit své finance!

Díky jednoduchým radám vám ukážeme nové možnosti při správě financí

Obratem vám zašleme Ebook zdarma

Napsat komentář

name*

email* (not published)