SOLUS není jediným registrem dlužníků. Znáte Czech Banking Credit Bureau?

Registr SOLUS je postrachem mnohých dlužníků, ovšem v České republice se můžeme setkat nejen s touto evidencí neplatičů. Na stejném principu funguje i Czech Banking Credit Bureau. Víte, jak se do této soukromé evidence dlužníků dostanete a jak naopak z ní ven?

Pokud vám Czech Banking Credit Bureau (CBCB) nic neříká, pak vám možná více napoví název Bankovní registr klientských informací (BRKI). V obou případech se jedná o úvěrový registr, jehož úkolem je pomoci bankám při sjednávání půjček.

CBCB shromažďuje informace o bonitě i schopnosti splácet

Co je to CBCB, kdo je v registru veden nebo jak lze zažádat o výmaz z evidence? Nejen na tyto otázky najdete odpověď v § 38a odst. 1 zákona 21/1992 Sb. o bankách.

Smyslem všech registrů dlužníků je shromažďovat data od věřitelů a umožnit jejich zpřístupnění dalším věřitelům. Konkrétně v Czech Banking Credit Bureau jsou evidováni bankovní klienti, kteří v minulosti již žádali o úvěr, čerpali úvěr nebo spláceli s prodlením. Stačí i pouhá neschválená žádost a informace o bonitě klienta a o jeho důvěryhodnosti jsou již v registru vedeny.

V evidenci také nechybí informace o tom, jak daný klient byl schopen nebo naopak nebyl schopen úvěr splácet. To vše je přístupné věřitelům, kteří se na základě dostupných dat mohou rozhodnout o poskytnutí půjčky.

V registru jsou vedeni nejen dlužníci, ale i zájemci o půjčku

Že je člověk v CBCB veden ještě neznamená, že je neplatič. Registr shromažďuje informace nejen o dlužnících, ale i o všech, kteří kdy projevili zájem o půjčku. Pokud vás tak zajímá, zda jste v Bankovním registru klientských informací vedeni, potom zažádejte o výpis z registru.

Žádost je možné podat elektronicky, písemně nebo osobně. V prvních dvou případech je nutný certifikovaný

 

elektronický podpis, popřípadě úředně ověřený podpis. Za výpis zaplatíte 100 Kč. Za expresní verzi si připravte 200 Kč.

Jestliže zjistíte, že se v evidenci nachází údaje o vaší osobě, pak vám nezbývá nic jiného než čekat. Rozhodně není možné žádat o výmaz. Data jsou archivována v registru po dobu čtyř let, poté dochází k jejich smazání. Bohužel existují společnosti, které nabízí výmaz z Bankovního registru klientských informací. Tato služba je samozřejmě nemožná, klamavá a nekalá. V evidenci je možné pouze zažádat o opravu uvedených údajů o dané osobě.

Obdobou registru Czech Banking Credit Bureau je Czech Non-Banking Credit Bureau (CNCB). V obou případech se opět jedná o evidenci dlužníků. Rozdíl je pouze v tom, že druhá zmiňovaná představuje Nebankovní registr klientských informací (NRKI).

Hodnocení článku

5 rad jak zkrotit své finance!

Díky jednoduchým radám vám ukážeme nové možnosti při správě financí

Obratem vám zašleme Ebook zdarma

Napsat komentář

name*

email* (not published)