Srážky ze mzdy v rámci exekučního řízení

Ke srážkám ze mzdy nařízeným soudem dochází u jedinců, kteří nesplácí své dluhy. Může se jednat buď o pravidelné (ne)splácení jednoho úvěru (bankovní půjčka, hypotéka) a nebo také o pravidelné neplacení opakovaných dávek (typickým příkladem je neplacení výživného na nezletilé dítě). V tomto případě mou být srážky ze mzdy nařízeny i na dávky budoucí. Takzvaná exekuce na mzdu má svá pravidla.

Několik zúčastněných

Při nařízených srážkách ze mzdy soud vždy obeznámí s rozhodnutím všechny tři strany – plátce mzdy (zaměstnavatele), povinného (dlužníka) a oprávněného (ten, komu se peníze dluží). Zaměstnavatel je povinnen začít se srážkami ihned po obdržení oznámení, ale do doby, než rozhodnutí nabyde právní moc, je schraňuje u sebe. Až následně odešle peníze oprávněnému a poté je zasílá pravidelně každý měsíc. Občas se dlužník domnívá, že pokud změní zaměstnavatele, exekuce ze mzdy zanikne. To se ale mýlí. Zákon udává povinnost všem stranám (bývalý zaměstnavatel, nový zaměstnavatel, dlužník) oznámit všechny změny neprodleně soudu, aby došlo k novému usnesení. Pokud tak zaměstnavatelé neučiní, hrozí jim pokuta až do výš 50.000,-Kč. Stejně tak hrozí zaměstnavateli pokuta i pokud srážky ze mzdy nebude zaměstnanci odebírat, protože se bude domnívat, že je exekuce neoprávněná.

Výpočet srážek

Ať je dlužná částka jakákoliv, pro účtování exekuce ze mzdy existují zákonem určená pravidla. Prvně, srážky se provádějí z čisté mzdy. Z té se stanoví nezabavitelná částka určená vládou ČR. Ta musí zaměstnanci zůstat. Může se stát, že dlužník má další vyživovací povinnosti vůči dětem či manželce. Pokud se nejedná o vymáhání právě těchto příspěvků, za každý se k nezabavitelné položce přičte pěvně stanovená částka. Zbytek je sražen bez dalšího omezení. Více sraženo být nemůže, i když by si to třeba dlužník přál. Zákon umožňuje pouze srážení nižší částky a to ještě při splnění určitých podmínek (např. že dlužník má pouze jednu nařízenou exekuci). Pokud má dlužník vícero zaměstnání, mohou být srážky ze mzdy, neboli exekuce odebírány všemi zaměstnavateli. Srážky ze mzdy jsou nejčastěji strhávány z důvodu neplacení výživného na nezaopatřené děti. Exekuce může být nařízena až po nezaplacení určité částky v termínu, nelze ji tedy nařídit preventivně.

Hodnocení článku

5 rad jak zkrotit své finance!

Díky jednoduchým radám vám ukážeme nové možnosti při správě financí

Obratem vám zašleme Ebook zdarma

Napsat komentář

name*

email* (not published)