Srážky ze mzdy v rámci exekučního řízení

Ke srážkám ze mzdy nařízeným soudem dochází u jedinců, kteří nesplácí své dluhy. Může se jednat buď o pravidelné (ne)splácení jednoho úvěru (bankovní půjčka, hypotéka) a nebo také o pravidelné neplacení opakovaných dávek (typickým příkladem je neplacení výživného na nezletilé dítě). V tomto případě mou být srážky ze mzdy nařízeny i na dávky budoucí. Takzvaná exekuce na mzdu má svá pravidla. Více

Exekuce

Při vyslovení tohoto slova se nejeden člověk oklepe. Exekuce pro mnoho lidí znamená krajní řešení, extrém, nepříjemnosti, osobní selhání, vyhlášení bankrotu. Exekuce nemovitosti je ta poslední možnost, ke které by se věřitel, jemuž člověk dluží peníze, měl uchýlit. Předchází jí několik písemných výzev, nucené srážky ze mzdy a zablokování přístupu k účtu. Proto nepřichází nečekaně. Pokud člověk předchozí upozornění ignoruje nebo není schopen své pohledávky vyrovnat, nemůže se divit, že na exekuci dojde. Více

Jak probíhá exekuce?

Návrh na zahájení exekučního řízení podává vždy věřitel, tedy člověk nebo instituce, které něco dlužíte. Od roku 2009 může být návrh podán pouze přímo na exekutora. Navrhovatel si, ať už sám nebo s pomocí exekutora, vypracuje návrh na nařízení exekuce, ke kterému musí přidat exekuční titul a doručit ho na soud. Pokud dá soud věřiteli za pravdu, nařídí exekuci a tou pověří soudního exekutora Více