Srážky ze mzdy v rámci exekučního řízení

Ke srážkám ze mzdy nařízeným soudem dochází u jedinců, kteří nesplácí své dluhy. Může se jednat buď o pravidelné (ne)splácení jednoho úvěru (bankovní půjčka, hypotéka) a nebo také o pravidelné neplacení opakovaných dávek (typickým příkladem je neplacení výživného na nezletilé dítě). V tomto případě mou být srážky ze mzdy nařízeny i na dávky budoucí. Takzvaná exekuce na mzdu má svá pravidla. Více