Kooperativa pojišťovna

Pojišťovací společnost Kooperativa pojišťovna a.s. je druhou největší pojišťovnou v České republice. Profiluje se jako universální typ pojišťovny, která nabízí všechny možné pojišťovatelské produkty od Kooperativa úrazové pojištění přes životní, až po automobilové pojištění. Pozici Kooperativy na trhu, konkrétní podíl je 23%, dokazuje i bohatá pojišťovací tradice. Tu podporují Kooperativa pobočky a obchodní místa, kterých je přes 300 po celé ČR. Založena byla ještě za Československa v roce 1991. Více