Oddlužení fyzické osoby

Na toto téma bych mohl psát dlouhé hodiny. V posledních měsících jsem si totiž o oddlužení fyzických osob zjišťoval mnoho podrobností. Zajímal jsem se například o to, jak je to s oddlužením v případě očekávání dědictví nebo zda je možné nechat vyhlásit bankrot na oba manžele současně. V okruhu mých známých se totiž někdo dostal svým neuváženým chováním do dluhové pasti a stále se snaží najít způsob, jak z ní co nejrychleji ven. Více