Oddlužení fyzické osoby

Na toto téma bych mohl psát dlouhé hodiny. V posledních měsících jsem si totiž o oddlužení fyzických osob zjišťoval mnoho podrobností. Zajímal jsem se například o to, jak je to s oddlužením v případě očekávání dědictví nebo zda je možné nechat vyhlásit bankrot na oba manžele současně. V okruhu mých známých se totiž někdo dostal svým neuváženým chováním do dluhové pasti a stále se snaží najít způsob, jak z ní co nejrychleji ven. Více

Jak z dluhů

Množství domácností, které se pomalu, ale jistě řítí do svízelné finanční situace, či se nacházejí v neschopnosti splácet své závazky, razantně přibývá. To je také hlavní důvod, proč se zároveň výrazně zvyšuje počet občanských poraden, které těmto předluženým rodinám a domácnostem pomáhají navíc zcela zdarma. S analýzou případně pomůže oddlužovací kalkulačka. Paradoxem zůstává fakt, že tuto dobročinnost financují mimo jiné i samotné banky a tvůrci zákonů. Přesto je to v současné době nejsnazší cesta, jak si zadarmo nechat poradit. Více