Union pojišťovna

Pojišťovací instituce Union poisťovňa a. s. vznikla roku 1992 jako jedna z nejzkušenějších pojišťoven na slovenském trhu. Nabízí širokou škálu produktů od životního, neživotního a individuálního zdravotního pojištění a to jak pro individuální, tak i pro firemní klienty. Od roku 1997 je Union dceřinou společností největší nizozemské pojišťovací skupiny Eureko B. V., díky čemuž mohla Union pojišťovna čerpat rozsáhlé zkušenosti a znalosti ze všech druhů pojistných smluv v ostatních zemí Evropy. Více

Pojišťovna UNIQA

Pojišťovna UNIQA se jednoznačně řadí mezi české finanční veterány, což dokazuje skutečnost, že u nás působí již od roku 1993. Díky universální pojišťovací licenci, které je tato instituce vlastníkem, může tato pojišťovna nabídnout prakticky všechny možné produkty, které s pojištěním jakkoli souvisejí. Její portfolio proto zahrnuje pojišťování fyzických osob, ale také osob právnických. Pojišťovna UNIQA se zároveň řadí mezi přední poskytovatele pojišťovacích služeb co se kvality týče. Velkou zásluhu na úspěchu je však nutno připsat spoluzakladateli této společnosti, jímž je poměrně silná finanční skupina UNIQA International Versicherungs-Holding GmbH. Více

ING Pojišťovna

Finanční skupina ING je globální instituce, jejíž kořeny lze vystopovat až do Holandska. U nás v současné době nabízí služby v oblastech bankovnictví, pojišťovnictví, správy aktiv a důchodového zabezpečení a smaží se, aby co nejlépe splňovala potřeby a požadavky své rozmanité klientely. Banka si klade za cíl, aby své služby dodávala klientům s příkladným servisem, dostupností a za výhodných podmínek. Ostatně jak praví firemní mise, stanovit standard, který pomůže klientům řídit jejich finanční budoucnost. Více

ČSOB Pojišťovna

ČSOB Pojišťovna je, jak už napovídá název, dceřiná společnost Československé obchodní banky. Pro své klienty garantuje široké a o kvalitu se opírající portfolio nejrůznějších pojišťovacích služeb.
 

Historie ČSOB Pojišťovny

ČSOB Pojišťovna a.s byla původně založena v roce 1994 pod názvem Chmelařská vzájemná pojišťovna. O čtyři roky později roku 1998, a pouhé dva Více

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, převážně známa pod zkratkou VZP, je největší zdravotně pojišťující institucí, která zabezpečuje veřejné zdravotní pojištění a již od svého vzniku je řízena státem. Byla zřízena zákonem č. 551/1991 Sb. s účinností od 1. ledna 1992. Podle tohoto zákona vede i registr pojištěnců veřejného zdravotního pojištění.

Více