ING Pojišťovna

Finanční skupina ING je globální instituce, jejíž kořeny lze vystopovat až do Holandska. U nás v současné době nabízí služby v oblastech bankovnictví, pojišťovnictví, správy aktiv a důchodového zabezpečení a smaží se, aby co nejlépe splňovala potřeby a požadavky své rozmanité klientely. Banka si klade za cíl, aby své služby dodávala klientům s příkladným servisem, dostupností a za výhodných podmínek. Ostatně jak praví firemní mise, stanovit standard, který pomůže klientům řídit jejich finanční budoucnost. Více