Spotřebitelský úvěr

Tento úvěr, někdy též nazývaný maloobchodní, slouží především jednotlivcům k pokrytí jiných než podnikatelských záměrů. Nejčastěji se jedná o výdaje spojené s nákupem spotřebního zboží (automobily, elektronika) ,ale vyjímkou nejsou ani žádosti klientů o spotřebitelský úvěr na rekonstrukci bydlení, služby (dovolená, studium v zahraničí) nebo vypořádání dluhů mezi jednotlivými občany. Více