Pojišťovna UNIQA

Pojišťovna UNIQA se jednoznačně řadí mezi české finanční veterány, což dokazuje skutečnost, že u nás působí již od roku 1993. Díky universální pojišťovací licenci, které je tato instituce vlastníkem, může tato pojišťovna nabídnout prakticky všechny možné produkty, které s pojištěním jakkoli souvisejí. Její portfolio proto zahrnuje pojišťování fyzických osob, ale také osob právnických. Pojišťovna UNIQA se zároveň řadí mezi přední poskytovatele pojišťovacích služeb co se kvality týče. Velkou zásluhu na úspěchu je však nutno připsat spoluzakladateli této společnosti, jímž je poměrně silná finanční skupina UNIQA International Versicherungs-Holding GmbH. Více