Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, převážně známa pod zkratkou VZP, je největší zdravotně pojišťující institucí, která zabezpečuje veřejné zdravotní pojištění a již od svého vzniku je řízena státem. Byla zřízena zákonem č. 551/1991 Sb. s účinností od 1. ledna 1992. Podle tohoto zákona vede i registr pojištěnců veřejného zdravotního pojištění.

Největší česká pojišťovna  si za dobu svého působení získala přes 6,5 milionu věřitelů. Což je zároveň jeden z důvodů, proč musí být VZP současně i členem sdružení světových neziskových zdravotních pojišťoven, dále mezinárodní asociace vzájemných pojišťoven a v neposlední řadě také antikorupční evropské sítě, bojující proti  zdravotnickým podvodům. Počátkem ledna roku 2004 vzniká VZP jako dceřiná akciová společnost Mohla za to především  novela zákona o pojišťovnictví, na základě kterého nebyla pojišťovna VZP oprávněna nadále vykonávat činnost provozovatele smluvního (soukromého) zdravotního pojištění. Stejně jako takzvané oborové zdravotní pojišťovny, je primárním úkolem poskytovat veřejné zdravotní pojištění, z něhož je hrazena zdravotní péče pojištěnců. Ostatní pojišťovny.
 
Tento druh výkonu veřejné zprávy zahrnuje výběr pojistného od pojištěnců, jejich zaměstnavatelů, případně od státu. Uhrazení nákladů na léčbu pojištěnců na území našeho státu i mimo něj.Tento druh pojištění je odlišný od soukromého zdravotního pojištění, vzniká totiž z povinnosti zákona a zahrnuje následující občanské skupiny: osoby samostatně výdělečně činné, osoby na něž se vztahuje § 7 zák. č. 48/1997 Sb. (nezaopatřené děti, studenti, důchodci, nezaměstnaní). Výše pojistného je téměř čtrnáct procent částky z vyměřovacího základu. Pro zaměstnance je vyměřovacím základem hrubá mzda, ze které zaměstnavatel 4,5 % strhává a 9 % připočítává.
 

VZP Programy s finančními příspěvky

Všeobecná zdravotní pojišťovna i v roce 2004 nabízí programy na finanční příspěvky . Například program Zdravá rodina, v jehož rámci lze získat příspěvek až 500 Kč,- na jakékoli očkování, jež není zcela nehrazeno z veřejného zdravotního pojištění, tedy plně hrazené klientem nebo dokonce i příspěvek na rovnátka. Zdravý život je program, v rámci kterého získáváte během roku body za aktivity spojené s prevencí a zdravým způsobem života. Zapojit se mohou všichni pojištěnci u VZP a starší patnácti let, kteří jsou členy Klubu pevného zdraví a nejsou zaměstnanci pojišťovny. Podmínkou pro vyplacení příspěvku je úspěšné absolvování alespoň jedné preventivní prohlídky. Nejvyšší možná výše příspěvku činí 1 500 Kč a je na něj nutno sehnat 3 000 bodů. Dokonce i bezlepková dieta mí svůj vlastní program, ve kterém lze získat příspěvek 6000 korun ročně na nákup potravin bez lepku. Příspěvek je určen pro pojištěnce do roku 19 let. Čerpán je  vždy za čtvrtletí zpětně. Očkování proti rakovině děložního čípku je rovnou nabízeno pod názvem tři dávky s výhodou a je určen pro dívky ve věku 14 – 25 let. Chraňte své dítě je preventivní program určený kojencům od 6. do 24. týdne věku, v rámci kterého pak rodiče mohou koupit vakcínu proti rotavirům za zvýhodněnou cenu a k tomu dostanou navíc příspěvek  o výši 500 Kč,- při nákupu obou dávek očkovací látky.
 

Cestovní pojištění od VZP Pojišťovny

Každý, kdo cestuje do zahraničí, by si měl sjednat VZP cestovní pojištění. Vzhledem ke skutečnostem, kvůli kterým se na EHIC (evropský průkaz zdravotního pojištění) nelze zcela stoprocentně spoléhat, se cestovní pojištění rozhodně vyplatí. Okruh lékařských výkonů, ke kterým karta EHIC opravňuje, nemusí být vždy hrazená pojišťovnou, natož pak dostatečná. Potvrzuje to i skutečnost, že ve většině evropských států se setkáte se spoluúčastí na výdajích za lékařské ošetření. Jistotou na vaší příští dovolené proto hledejte v komplexní ochraně cestovního pojištění od VZP Pojišťovny. Klienti mohou vybírat trojice pojistných balíčků: MINI, OPTIMAL a ELITE.
 

Hodnocení článku

5 rad jak zkrotit své finance!

Díky jednoduchým radám vám ukážeme nové možnosti při správě financí

Obratem vám zašleme Ebook zdarma

Napsat komentář

name*

email* (not published)